Berichten van Dorpsbelang Folsgeare, maart 2024

Jaarlijkse ledenvergadering: Onze jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 22 maart a.s. in het dorpshuis. Het gaat om een ledenvergadering, maar niet-leden uit Folsgeare of Tsjalhuzum zijn ook van harte welkom. Na de vaste agendapunten is er een presentatie van onze toekomstige dorpstuin: Abma’s Pleats.

Doarpstún Folsgeare: De ontwikkeling van de dorpstuin ‘groeit nu als kool’. Er zijn al veel financiële zaden geplant, die geoogst kunnen worden. De initiatiefnemer, Bertus Walsma, is helaas door ziekte even uit de running geraakt. Beterschap Bertus!! Nic Westrik, ons bestuurslid, neemt de honneurs waar voor Bertus. In samenspraak met Bertus en Rinske Rypma, naast Bertus ook een  initiatiefnemer van de dorpstuin, zorgen ze voor de voortgang van het project. Daarnaast is Wietske Lyclama druk in de weer met het mooie kunstwerk dat Abma’s Pleats in combinatie met de dorpstuin de nodige uitstraling zal geven. Komt allen naar de presentatie van de dorpstuin en kunstwerk op 22 maart!

Landschapspark/bufferstrook: Vanaf begin maart wordt gestart met de beplanting van de al veel besproken bufferstrook. Deze is bedoeld om het toekomstige bedrijventerrein zoveel mogelijk voor ons aan het zicht te onttrekken. Deze start is feitelijk de eerste concrete stap voor de inrichting van het landschapspark. In de nabije toekomst hopen we daar te genieten van de natuur op wandel- en fietspaden.   De Folsgeaster energiecoöperatie staat in nauw contact met de gemeente om hun plannen voor een zonnepark in het gebied tot stand te brengen. Naast het opwekken van stroom voor het dorp zal natuurontwikkeling in het beoogde zonnepark prioriteit hebben.

AED-trainingen(nogmaals): Elders in dit nummer staat informatie over de AED-trainingen in Folsgeare, Easthim en Abbegea. De trainingen worden wederom gegeven door onze plaatsgenoot Harry Lautenbach. Inmiddels is de avond in Oosthem volgeboekt. Dus wie nog mee wil doen op een van de andere avonden, stuur dan een mailtje naar ons mailadres. Van harte aanbevolen!!

NL-doet: Op zaterdag 23 maart a.s. willen we weer een NL-doet dag organiseren. Dat betekent dat we met het dorp de handen uit de mouwen gaan steken. Vanaf 09.30 inloop bij het dorpshuis. Zoals het nu lijkt gaan we met de kinderen (lagere schoolleeftijd) op vrijdag 22 maart om 16 uur een rondje door het dorp maken om zwerfvuil te verzamelen.

 

Nieuwe vlag: De kerktoren heeft een nieuwe Nederlandse vlag ontvangen, via een crowdfund-actie vorig jaar. Deze actie leverde het mooie bedrag op van € 65,00. Alle gulle gevers bedankt! Afgelopen zaterdag heeft Dorpsbelang in de persoon van Jaco Vink de vlag aangeboden aan Andries Wiersma, een van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat op feest- en gedenkdagen de vlag in top gaat. De eerstvolgende keer dat de nieuwe vlag te zien zal zijn is op 27 april. Koningsdag. Op de website staat een foto van de overhandiging.

 

Groencommissie:

Onze groencommissie heeft alweer een start gemaakt voor het nieuwe seizoen, dat voor ons ligt. Het perkje bij de Muontsen is alweer onder handen genomen door Leentje en Anita. De vijf perenbomen, gelegen aan het oude pad richting A7, hebben hun jaarlijkse portie compost ontvangen. De pluktuin op de begraafplaats en de plantenbakken op de kruising zullen de komende tijd de nodige groene en fleurige aandacht krijgen. Fijn dat de groencommissie zich inspant voor ons dorp!

 

Om te noteren: Jaarvergadering Dorpsbelang vrijdag 22 maart. 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.