Dorpshuis “Yn’e Lijte”

Het Dorpshuis ‘Yn ‘e Lijte’ in Folsgeare beschikt over een gezellig ingerichte ruime zaal met (beweegbaar) podium, bar en keuken. Deze ruimte is ook beschikbaar voor feestavonden, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, etc.

Er is een geluid- en lichtinstallatie aanwezig, compleet met beamer en internet connectie.

Het dorpshuis is gesitueerd naast het sportveld wat in overleg ook beschikbaar is. Bovendien is er een leuke kinderspeeltuin achter het dorpshuis.

Wanneer u geïnteresseerd bent maak dan een afspraak, ons telefoonnummer is 0515 335892.

Adres:

Folsgearsterleane  2A

8773 KR  FOLSGARE

 

 

Mededeling over de route van de vuilniswagen en tijden

Nu een gedeelte van Littenseradiel bij de gemeente Súdwest Fryslân is gekomen, is de route van de vuilniswagen enigszins veranderd.

De container moet voortaan al vroeg bij de weg staan. Vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur kan de container geleegd worden.

Aftrap van de website: www.dorpscanon.nl

Onderstaand bericht was te lezen op Omrop Fryslân:

Alle Fryske doarpen en stêden hawwe fan freed ôf de mooglikheid om in kanon oer de eigen skiednis online te setten. De webside www.dorpscanon.nl waard freed yn Jirnsum online setten troch doarpsman Foppe de Haan. It projekt set útein mei de kanons fan 42 doarpen en ien stêd, Boalsert. De earste doarpen dy’t by wize fan pilot al online steane binne Achlum, Laaksum, Sumar en Wommels.

Alle 422 doarpen en stêden

Inisjatyfnimmers Bauke Folkertsma en Johan Wagenaar hawwe as doel om nei ferrin fan tiid alle 422 doarpen en stêden fan Fryslân in eigen online kanon te jaan. It doel is dat pleatslike kommisjes út de doarpen sels ynformaasje oanleverje en teksten skriuwe. De redaksje fan dorpscanon.nl en in panel fan saakkundigen kin helpe by it hifkjen fan dy ynformaasje. It is it doel om de webside safolle mooglik trijetalich út te fieren yn it Frysk, Nederlânsk en Ingelsk mei ek romte foar oare streektalen as it Biltsk en Stellingwerfsk.

Europeesk Jier fan it Kultureel Erfgoed

Dit jier wurdt mei de doarpskanon begûn yn it ramt fan it Europeesk Jier fan it Kultureel Erfgoed. It projekt wurdt stipe troch de provinsje Fryslân en de gemeente Opsterlân. De doarpen hoege sels gjin finansjele bydrage te leverjen. De nije stichting Fryslâns Ferline moat derfoar soargje dat it nije platfoarm oant yn lingte fan jierren bestean bliuwt. De presintaasje yn Jirnsum luts tsientallen nijsgjirrigen. Dêr wienen ek fertsjintwurdigers by fan doarpen en stêden dy’t fan doel binne om ek meikoarten in doarpskanon te meitsjen.

Folsgeare doet ook mee aan dit project. De canoncommissie bestaat op dit moment uit Atse Bruin en Siep van der Velde. Beide heren zijn al druk aan het nadenken over de onderwerpen waarover informatie (een venster)  moet komen in de dorpscanon van ons dorp. Daarvoor moet gedacht worden aan o.a. bijzondere gebouwen, markante persoonlijkheden, (muziek) cultuur, belangrijke, gebeurtenissen. Kortom, allerlei zaken die belangrijk zijn voor de historie van Folsgeare.

Mocht u ideeën hebben voor een venster, of zou u wel actief mee willen doen met de commissie, graag. U kunt daarvoor contact opnemen met één van de beide commissie leden of met Dorpsbelang Folsgeare. Namen en telefoonnummers van de leden van dorpsbelang zijn te vinden in Garanijs of via de mail (dorpsbelangfolsgeare@gmail.com)

Gjin tillefoangids mear op papier

Der komt gjin telefoangids op papier mear. Neffens útjouwer DTG is de papieren telefoangids net mear nedich, om’t hast eltsenien adressen en telefoannûmers online opsiket. Hast eltsenien, want de âlderein bûten de Rânestêd brûkt it boekwurk noch wol.
Sterke man Wout Zijlstra fan Folsgeare baalt der fan. “It is in ramp foar my.” Hy skuort by syn demonstraasjes noch wykliks telefoanboeken trochmidden. “Ik bin net oars wend as dat ik telefoanboeken ha om troch te skuorren.” As dy boeken net mear makke wurde, hat er aanst te min.
Wa syn tillefoanboek kwyt wol, kin Wout der bliid mei meitsje!

Hondenpoep ergernissen

Ik sta nog niet buiten de deur,
of ik ben er al ingestonken.
Een heerlijke hondendrol,
zit aan mijn zool te pronken!

Hij is er pas neergelegd,
er komt een vieze lucht vanaf.
Ik keek niet uit want ik had haast,
en dit is nu mijn  straf.

Mijn eerst nog stralende humeur,
is tot een nulpunt gedaald.
Haastige spoed is zelden goed,
ik heb de prijs betaald.

Ik zoek maar gauw een stok,
om de schade te beperken.
Die vieze stront, die moet er af,
zo kan ik niet gaan werken.

Begrijp me niet verkeerd,
ik gun iedereen z’n hond.
Maar laat je hem een keertje uit,
ruim dan op die stront.

Verslag biljartkampioenschap 2017

27 , 28 , en 29 december 2017 was het weer zover,

Leden, oud leden, inwoners, oud inwoners konden allemaal meedoen aan het door biljartclub Yn e Lijte georganiseerde toernooi.

3 dagen lang een leuke happening waar ook de hapjes en drankjes goed geregeld waren.

Hoewel de absolute top jammer genoeg niet aanwezig was, werd het vaak toch een mooie strijd tussen soms wel heel verschillende niveaus.De man die het meeste moest maken, was klaar bij 90 caramboles tegen soms wel iemand die er 15 moest maken.Dit zegt overigens niets over de kansen van beide spelers, want het mooie van dit systeem is dat iedereen van iedereen kan winnen en dus ook verliezen.Zo waren er heel veel partijen die nipt gewonnen werden, dus zat blijdschap en verdriet vaak dicht bij elkaar.Na hele spannende voorrondes gespeeld te hebben stonden in de finale Tjeerd Dijkstra ( 16 ) tegen Douwe Terpstra ( 90 ) ( dit zijn niet hun leeftijden J )

Finales zijn altijd lastig omdat het dan moet gebeuren en dat was ook nu zo .

Terwijl Douwe Terpstra er nog maar 1 hoefde te maken moest Tjeerd Dijkstra er nog 5.Toen kreeg Tjeerd het op zijn heupen en na er 4 gemaakt te hebben, miste hij op een haar na de vijfde en koste hem dat het kampioenschap want Douwe kon daarna zijn 90ste maken en werd de nieuwe kampioen van 2017.

Kortom, een spannend toernooi met een mooie winnaar.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig 2018 en tot volgend jaar.

Het bestuur