Vooraankondiging renovatie sportveld

Het sportveld van Folsgeare is aan de beurt voor een grootschalige renovatie.

Dit houdt concreet in, dat meteen na het einde van het kaatsseizoen het veld op de schop gaat.

De toplaag wordt vernieuwd en de  drainage vervangen.

Tegelijkertijd zal ook de ondergrond van de speeltuin worden aangepakt.

De werkzaamheden zullen, weerafhankelijk, ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Maar dan zijn we er nog niet. Er wordt een nieuwe grasmat ingezaaid en die heeft tijd nodig om te groeien. We zullen er rekening mee moeten houden dat het sportveld in de herfst / winter gedurende langere tijd niet gebruikt kan worden. Helaas, er kan dan ook  niet gespeeld en gevoetbald  worden.

Heel  vervelend, maar als we er met elkaar in deze periode rekening mee houden het veld rust te gunnen, kunnen we daarna weer jaren vooruit en volop het terrein gebruiken.

Dorpsbelang Folsgeare

Illegale dumping asbestplaten in berm bij Folsgare


Foto: gemeente SWF

Folsgare- In Folsgare zijn in de berm, naast een drukke fietsroute, asbestverdachte platen neer gegooid. Helaas zonder afzender. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat inventariseren, saneren en vrijgeven. De gemeente roept getuigen op die meer weten over deze illegale dumping. Men kan contact opnemen met Team Toezicht en Handhaving via 14 0515.

Door Henk van der Veer op 20 mei 2019 ( Groot Sneek)

Dinsdagmiddag vanaf circa 13.00 uur is begonnen met het opruimen van de asbestplaten

Werkbezoek burgemeester Jannewietske de Vries aan Folsgeare

Woensdag 8 mei bracht burgemeester Jannewietske de Vries een werkbezoek aan Folsgeare. Samen met onze dorpencoördinator Lize Cnossen, werd ze opgewacht bij de Hoanne door de aanwezige leden van dorpsbelang. Vervolgens ging het gezelschap op de fiets naar het dorp. Op het viaduct werd de burgemeester bijgepraat over de ontwikkelingen van Hemmen III en de daaruit voortvloeiende inrichting van de bufferzone. De fietstocht ging verder naar de Wallemadyk en daar is ter plekke de stagnerende woningbouw besproken. Afsluitend werd nog een kijkje genomen bij de Mieddyk. Ondanks de voorspelde regen, bleef het tijdens het bezoek gelukkig droog.

Oosthem, verkeersafsluiting spoorwegovergang De Cingel, 25-06 en 26-06 2019

In de nacht van dinsdag 25 juni op woensdag 26 juni is vanaf 22:30 uur tot 06:00 uur de spoorwegovergang De Cingel bij Oosthem (ligging km 25.428) afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergangen niet passeren.

 Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang De Cingel vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines

.Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

 Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. Harm Wiessenberg van Strukton Rail Nederland bv via het tel.nr. 06-11308223. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Dodenherdenking

Beste dorpsbewoners,

“De fûle striid,
tsjin fijâns wrede hân,
brocht ús in nije dei
foar folk en lân”    

Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “De Hoanne” in Tjalhuizum. Wij nodigen u van harte uit om samen in de stoet mee te lopen en bij de herdenking aanwezig te zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het korps Excelsior van Nijland.Een afgevaardigde van de gemeente is aanwezig en zal een kleine toespraak verzorgen. Ook u kunt bloemen leggen bij het Monument. De aanwezige kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen ter plaatse een bloem om bij het monument te leggen.             

Programma 4 mei 2019, om 20.00 uur bij “De Hoanne”:                                                  * 19.15 – 19.30 uur verzamelen bij het dorpshuis in Folsgare

* 19.30 uur: Vertrek, we lopen in stilte naar het monument, vooraf gegaan door een tromslager           

* 19.45 uur: Leden van de muziekvereniging Exelsior uit Nijland spelen koraalmuziek. De kinderen van gr. 5 t/m 8 stellen zich op bij het monument           

* 19.58 uur: The Last Post            

* 20.00 uur: Twee minuten stilte               

* 20.02 uur: Samenzang : Wilhelmus, 1e couplet

* Krans-/Bloemlegging:     

– Gemeentebestuur van   Súdwest Fryslân  

– Doarpsbelang Folsgeare  

– Doarpsrûnte IJsbrechtum                                                        

– Oranjevereniging Nijland

– Doarpsbelang Tirns                                                          

– Kinderen en particulieren            

* Enkele kinderen dragen een gedicht  voor       

* Samenzang : Frysk Folksliet

* Toespraak lid gemeentebestuur Súdwest Fryslân           

* Sluiting: Gezamenlijk teruglopen

Vriendelijke groet, Doarpsbelang Folsgeare

Omgevingsvisie Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gezonde gemeente waar we met elkaar op een geweldige
manier kunnen wonen, werken en recreëren. Maar er zijn allerlei ontwikkelingen
die invloed hebben op onze mienskip en leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied
van klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat
we in 2040 nog steeds een gezonde en fijne gemeente zijn? Het mooie is dat
inwoners, ondernemers en gemeente hier samen voor kunnen zorgen.


Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, gaat uit van de visie en
wensen van de inwoners. De gemeente schrijft niet meer voor hoe de leefomgeving
wordt ingevuld, maar gaat in gesprek met de inwoners en ondernemers. Niet de
gemeente bepaalt hoe Súdwest-Fryslân er in 2040 uitziet, maar jij! Daarom is het
belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt. De onderwerpen waar we jouw
mening over willen horen zijn onder andere:

Lucht en geluid
Natuur en recreatie
Veiligheid
Gezondheid
Mienskip


Samen met de gemeente plannen maken Inwoners, ondernemers en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie.
Zo maken we met elkaar van Súdwest-Fryslân de gemeente waar wij ons ook in 2040 helemaal thuis voelen. Praat dus mee en deel je visie, dan maken we met elkaar een mooi plan voor de toekomst van Súdwest-Fryslân. De komende weken doen we een ‘Rondje Súdwest’ en zijn we op diverse locaties aanwezig om samen jouw omgevingsvisie te bepalen

Kalender
14 mei, De Klink – Koudum
16 mei, It Heechhûs – Heech
28 mei, Dorpshuis -\ Scharnegoutum
Juni- Sneek en Bolsward

Kijk voor meer informatie op samensudwestfryslan.nl

Geslaagde Himmeldei

Vrijdag 5 april kwamen rond 16.30 uur circa 25 kinderen en hun ouders bij het dorpshuis bij elkaar. Voorzien van grijpers, handschoenen en afvalzakken trokken ze in groepjes het dorp in om de rommel die langs de straten en bermen lag te verzamelen. Ook het sportveld werd niet vergeten. Een succesvolle missie. Een uurtje later stonden twee volle afvalzakken met rommel klaar om afgevoerd te worden.

Als beloning voor hun inzet werden de kinderen door dorpsbelang getrakteerd op drinken en chips. Van de gemeente Súdwest-Fryslân kregen alle deelnemers een geluksolifantje.

Langs deze weg nog eens hartstikke bedankt.

Laten we met z’n allen er voor ijveren om ons dorp schoon te houden.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.